По данни на ГФ около 19 000 моторни превозни средства в страната са без задължителна застраховка ”Гражданска отговорност”. Според новите изисквания на Кодекса на застраховането всеки един автомобил, който има регистрация в България е длъжен да има застраховка ”Гражданска отговорност”, като собствениците на автомобили без ГО имат 14 дневен срок, за да сключат такава преди автомобилът им да бъде служебно дерегистриран.

Published On: August 22nd, 2016 / Categories: Гражданска отговорност /

Subscribe To Receive The Latest News

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Add notice about your Privacy Policy here.