Застраховката „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е от доброволен характер и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Тя покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

 • Пожар
 • Природни бедствия
 • Пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба / грабеж

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.
Валидността на застраховката е за територията на Република България.

Размерът на застрахователната премия се определя индивидуално за конкретния автомобил, на базата на различни фактори: застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя; вид и марка, години на автомобила; териториална валидност на застраховката; начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус; наличие на предходни щети и изплатени обезщетения и др.

Важно е да се отбележи, че полицата влиза в сила след извършване на оглед на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на обезопасителни мерки като пасивно маркиране, GPS.

Заявете безплатна консултация и оферта

емилиян георгиев

Емилиян Георгиев

Експерт Автокаско
Интересувам се от

Съгласявам се с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни.

Щета по автокаско

Съдействието при уреждане на застрахователни претенции е важна част от цялостния ни подход за осигуряване на доброто клиентското обслужване. За да бъдем отговорни и да гарантираме управлението на процеса по ликвидация, на Ваше разположение е специализиран отдел – „Ликвидация на щети“, от който ще получите конкретни и ясни инструкции, както и информация за последващи действия, в случай на настъпило застрахователно събитие. От нас може да очаквате комплексна услуга при уреждане на претенции, която включва:

 • Пълен контрол на процеса на ликвидация на щетите;
 • Завеждане на претенция без загуба на време и чакане на ликвидационен център;
 • Ефективно съдействие на място, по телефон и/или по електронен път;
 • Организиране на огледи, събиране на исканите от застрахователя доказателствени документи;
 • Административна обработка на претенциите;
 • Иницииране и участие в преговори със застрахователя при проблемни щети;
 • Съдействие в избора на сервиз, в случай на щета или повреда;

Какво да направя при щета на автомобила?

Свържете се с нас по телефон или електронен път за изясняване на ситуацията и съвет за процедиране.

Тел: 0887 326 526 / 0800 11111

E-mail: office@genemo.bg

Какво да правим при пътнотранспортно събитие в чужбина?

 1. Не напускайте мястото на произшествието.
 2. Обърнете се към Пътна полиция в съответната страна.
 3. В случай, че полицията не посети мястото на ПТП, при само материални щети и потвърдена виновност за произшествието с другия водач, можете да съставите двустранен констативен протокол.
 4. Уверете се, че сте записали необходимите данни за другия участник в произшествието, както и за обстоятелствата на събитието.
 5. Съберете всички необходими данни, касаещи събитието, а именно: Имена на участниците; Информация за свидетелите; Регистрационните номера на автомобилите – участници в събитието; Застраховател и номер на застрахователна полица на другия участник; Друга информация.
 6. Не подписвайте документи, чието съдържание не разбирате, потърсете преводач, ако е необходимо.
 7. Съобщете за произшествието на вашия застраховател и/или брокер.