Застраховката „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е от доброволен характер и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Тя покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

 • Пожар
 • Природни бедствия
 • Пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба / грабеж

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.
Валидността на застраховката е за територията на Република България.

Размерът на застрахователната премия се определя индивидуално за конкретния автомобил, на базата на различни фактори: застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя; вид и марка, години на автомобила; териториална валидност на застраховката; начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус; наличие на предходни щети и изплатени обезщетения и др.

Важно е да се отбележи, че полицата влиза в сила след извършване на оглед на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на обезопасителни мерки като пасивно маркиране, GPS.

Заявете безплатна консултация и оферта

емилиян георгиев

Емилиян Георгиев

Експерт Автокаско
0879120428
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Съгласявам се с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни.

Щета по автокаско

Съдействието при уреждане на застрахователни претенции е важна част от цялостния ни подход за осигуряване на добро клиентското обслужване. За да гарантираме качественото управление на процеса по ликвидация, на Ваше разположение е специализиран отдел – „Ликвидация на щети“ от който ще получите конкретни и ясни инструкции, както и информация за последващи действия в случай на настъпило застрахователно събитие. От нас може да очаквате комплексна услуга при уреждане на претенции, която включва:

 • Пълен контрол на процеса на ликвидация на щетите;
 • Ефективно съдействие на място, по телефон и/или по електронен път;
 • Организиране на огледи, събиране на исканите от застрахователя доказателствени документи;
 • Административна обработка на претенциите;
 • Иницииране и участие в преговори със застрахователя при проблемни щети;
 • Съдействие в избора на сервиз, в случай на щета или повреда;

Какво да направя при щета на автомобила?

Свържете се с нас по телефон или електронен път за изясняване на ситуацията и съвет за процедиране.

Тел: 0887 326 526 / 0800 11111

E-mail: office@genemo.bg

Какво да правим при пътнотранспортно събитие в чужбина?

 1. Не напускайте мястото на произшествието.
 2. Обърнете се към Пътна полиция в съответната страна.
 3. В случай, че полицията не посети мястото на ПТП, при само материални щети и потвърдена виновност за произшествието с другия водач, можете да съставите двустранен констативен протокол.
 4. Уверете се, че сте записали необходимите данни за другия участник в произшествието, както и за обстоятелствата на събитието.
 5. Съберете всички необходими данни, касаещи събитието, а именно: Имена на участниците; Информация за свидетелите; Регистрационните номера на автомобилите – участници в събитието; Застраховател и номер на застрахователна полица на другия участник; Друга информация.
 6. Не подписвайте документи, чието съдържание не разбирате, потърсете преводач, ако е необходимо.
 7. Съобщете за произшествието на вашия застраховател и/или брокер.