Според измененията в Закона за защита при бедствия и аварии, право на помощ във възстановяването на щетите от бедствия ще имат ограничен кръг хора, определени от Агенцията за социално подпомагане. Рисковете ще бъдат разпределени между засегнатите страни. Населението ще трябва да поеме отговорността за собствените си имущества.

Домакинствата, които ще получат помощ ще трябва да отговарят на следните условия:
– за последните 12 месеца, месечният доход на член от семейството трябва да е под 300 лева
– кандидатите за помощ не трябва да имат спестявания над 500 лева и т.н.

Около 8%-9% са застрахованите имущества на българския пазар.

Published On: August 22nd, 2016 / Categories: Имуществено застраховане /

Subscribe To Receive The Latest News

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus.

Add notice about your Privacy Policy here.