Станалата известна като „гражданска“ е задължителна застраховка, покриваща отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство. Нейното прилагане е наложено с Директиви на Европейския Съюз и има социален характер.

Лимитите на отговорност, утвърдени с нормативни актове, са идентични във всички застрахователни компании. Лимитът за настъпило събитие на територията на страната, за всяко пострадало лице с телесно увреждане или настъпила смърт, е 10 000 000 лв; а при щети на имущество за всяко настъпило събитие – 2 000 000 лв.

Срокът на застраховка „Гражданската отговорност“ на автомобилистите е една календарна година, освен изключенията посочени в КЗ.

Плащането по полица „Гражданска отговорност” може да се извърши в пълен размер на сумата или на разсрочено плащане, в брой или по банков път, според условията и сроковете на застрахователния договор.

Заявете безплатна консултация и оферта

бистра карамфилова

Бистра Карамфилова

Експерт Гражданска отговорност
0879120428
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Съгласявам се с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни.